Palvelut

 • Kokonaisvaltainen lämpöyrittäjäpalvelu. Metsähakkeella tuotetun lämpöenergian myynti (MWh)
 • Metsien korjuupalvelut (energiapuun ostopalvelut)
 • Haketuspalvelut metsäautotien varressa tai terminaalissa
 • Metsähakkeen kuljetuspalvelut
 • Metsähakkeen myynti
 • Lämpölaitoksien käyttö- ja kunnossapitopalvelut
  – Turvallisuuskartoitukset (lämpölaitoksien riskianalyysit ja varautumis- ja valmiussuunnitelmat)
  – Kunnossapitosuunnitelmat (kriittisyysluokittelu, FMEA, koneiden- ja laitteiden huoltostrategia, huoltosuunnitelmat ja varaosien kartoitus sekä varaosastrategia)
  – Operointi- ja huolto ohjeet